nacvik prebihani psovoda za zady psa

Tento trik se nám bude hodit, pokud psa pošleme třeba do tunelu pravou rukou, ale po vyběhnutí se pokračuje na levou a já nemá šanci být před tunelem dřív než můj pes. To samé je při vyslání na Áčko, kladinu, houpačku.

Určitě ho budeme hodně používat při vyslání psa na skočku třeba zprava a rychlé přeběhnutí nalevo a tím otočení psa do stejného směru.

Zkrátka, je to velice důležitý cvik a je potřeba jej mít pořádně natrénovaný, aby se mi pes z tunelu nevrátil, na Áčku se netočil a nekoukal, kde jsem já, když jsem byla vpravo a teď tam nejsem.

Stoupne si před překážku, pomocník si stoupne za tunel, vedle Áčka, kladiny, houpačky. Vyšlu psa do tunelu parvou rukou o okamžitě přebíhám doleva. Pokud se pes z tunelu vrátí, řeknu NE a cvik zopakuji. Pokud se opět vrátí, přichází na řadu pomocník, který po vyslání psa na něj z druhé strany tunelu zavolá a upoutá jeho pozornost. Po zvládnutí tunelu psa odměním. Stejné to bude i u Áčka, kladiny, houpačky, akorát že pomocník bude stát u boku a tam bude upoutávat pozornost psa. Postupně se bude pomocník vzdalovat až do doby, kdy pes na naše přebíhání mu za zády nebude nijak reagovat.

 

U skoček je tento cvik jednoduchý v případě, že mamé psa apotréra. Vyběhneme se psem na pravou (levou) ruku a při povelu vpřed hodím míček a přeběhnu na druhou stranu vlevo (vpravo). Tento trik budu potřebovat, až budu psa učit otočení se při skoku přes skočku.

Běžím se psem na pravou ruku a potřebuji psa vyslat přes skočku a přeběhnout vlevo a pokračovat se psem běh tímto směrem. Většina psů se zpočátku za skočkou otočí kolem své osy a někdy se i stane, že se tým diskne, protože pes přeskočí skočku zpátky. U tohoto cviku potřebuji ještě ruce a nějaký slovní povel. Já používám "či či či", což vyplynulo z povelu "toč".

Nácvik: postavím si jednu skočku. Psa přivedu pravou rukou, před překážkou ho stahuji k levě ruce a levou rukou ho posílám vpřed přes překážku s povelem toč utíkám vpravo od překážky.  Doporučuji trénovat doma s míčkem či pamlskem tak, že psa rukou točím vpravo a vlevo a pořád říkám povel "toč"

Pokud točím pravou rukou, tak psa převádím před tělem směrem doleva a pak otočím rukou doprava směrem od sebe. Levou rukou je to obráceně. Postupně zapojuji obě ruce. Pravou rukou psa navedu k levě ruce a povelem "toč" ukážu levou rukou doprava a odešlu tam psa. Hodím míček, či pamlskovník.