Puller Jumping

Skákání z kruhu na kruh

 
Základem pro trénink skoků (výskoků) je použití obou kruhů                     
- závodní pole má 10x10 metrů
- disciplína trvá 90 vteřin
- používají se dva Puller kruhy
 
Časomíra je spuštěna v okamžiku, kdy dá psovod znamení dvěma údery Pullery o sebe.
 
- úkolem psa je chytat Puller ve výskoku se dvěma nebo všemi čtyřmi tlapkami nad zemí s dopadem horizontálně (nejlépe na všechny čtyři)
- úkolem psovoda je správně nastavit Puller ve výšce a motivovat psa ke střídavému pouštění a vyskakování pro Puller
- oba Pullery se musí střídat
- psovod musí držet Puller v ruce v momentě chycení psem
- pouštění Pulleru je možné až po uchopení do tlamy
- tým se snaží dosáhnout co největšího počtu chycení Pulleru ve výskoku
 

Hodnocení

 
- uchopení Pulleru ve výskoku se všemi čtyřmi tlapkami nad zemí     2 body
- uchopení Pulleru ve výskoku s předními tlapkami nad zemí            1 bod
- uchopení se všemi tlapkami na zemi                                                0 bodů
- neuchopení Pulleru                                                                         0 bodů
- přešlap psa nebo psovoda bez kroužků                                          -1 bod