A3

Nejvyšší kategorie. Zde se plní zkoušky pro udělení doživotního titulu A3 Ch (A3 champion). Aby pes tento titul získal, musí splnit po dobu tří let daná kriteria. 

O přidělení titulu A3CH je potřeba zažádat pomocí formuláře zaslaného poštou, nebo elektronicky výborem pověřené osobě.

Šampiónem A3 se stává tým, který se ve třech po sobě jdoucích letech umístí v soutěži agility výkonnostní kategorie A3 nejméně devětkrát nejhůře na třetím místě bez trestných bodů u minimálně třech různých rozhodčích. Mezi prvním, čtvrtým a sedmým takto započítávaným umístěním musí vždy uplynout doba alespoň 12 měsíců. Titul je doživotní a má zkratku A3Ch.

Tento titul je součástí jména psa a je nepřenosný na jiný tým.

citace: https://www.klubagility.cz/node/default/11